JAVNO PREDAVANJE: NOVE PARADIGME KOJE POVEZUJU KONZUMACIJU SOLI I ZDRAVLJE

JAVNO PREDAVANJE: NOVE PARADIGME KOJE POVEZUJU KONZUMACIJU SOLI I ZDRAVLJE


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Amfiteatar 1, 17. januar 2019. u 14.00 sati Doc. dr Milka Popović,

ljekar specijalista higijene

Katedra za Higijenu, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 
Šef Odsjeka za Pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbjednost hrane, 
Institut za javno zdravlje Vojvodine


Doktorirala u oblasti javnog zdravlja, na temu „Unos soli u uzorku odraslog stanovništva Novog Sada“. Završila poslijediplomski međunarodni kurs “Nutrition in a Changing Global Environment” na Hebrew University of Jerusalem, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, kao i veći broj međunarodnih edukacija u oblasti ishrane i bezbjednosti hrane. 

Profesionalni rad usmjerila je u pravcu javnog zdravlja i preventivne medicine, posebno u oblasti higijene, i to ishrane i fizičke aktivnosti u prevenciji masovnih nezaraznih bolesti. U oblasti zdravstvene bezbjednosti hrane posebno interesovanje u oblasti bezbjednosti dijetetskih proizvoda, kao i deklarisanja hrane. 

Učestvovala je kao glavni i istraživač saradnik u većem broju naučnih i stručnih projekata. Članica je domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija: Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine, član predsjedništva Sekcije za higijenu SLD, Srpske lekarske komore, član Izvršnog savjeta Društva za ishranu Srbije, međunarodne nevladine organizacije World Action on Salt and Health. Član radnih grupa Ministarstva zdravlja Republike Srbije za donošenje propisa u oblasti bezbjednosti hrane.

Objavljeno: 08.01.2020