OBAVJEŠTENJE - HEMIJA I HEMIJA I

OBAVJEŠTENJE - HEMIJA I HEMIJA I


Termin računskih vježbi iz predmeta: Hemija ( Smijer- Ekonomika agroindustrije) i Hemija I (Smijer- Prehrambene tehnologije) će se održati u srijedu, 16.10.2019.godine u 12:00 sati u amfiteatru A1.

Katedra za Hemiju i Biohemiju

Asistentica: Kazlagić Anera, MA

Objavljeno: 10.10.2019