OBAVJEŠTENJE - UPIS OCJENA IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I DOC. DR.MELISA LJUŠA

OBAVJEŠTENJE - UPIS OCJENA IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I DOC. DR.MELISA LJUŠA
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA JE UPIS OCJENA IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I DOC. DR. MELISE LJUŠA 26. SEPTEMBRA U 08.00h.KATEDRA ZA PEDOLOGIJU
Objavljeno: 21.09.2018