OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGOG CIKLUSA  DA SE NASTAVA IZ PREDMETA “EKSPERIMENTALNA STATISTIKA” NEĆE ODRŽATI 31.10.2019.

NADOKNADA NASTAVE ODRŽAT ĆE SE U DOGOVORU SA STUDENTIMA.


PREDMETNI NASTAVNIK
Objavljeno: 29.10.2019