PRVI SEPTEMBARSKI ROK U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI - FIKSNI TERMINI

PRVI SEPTEMBARSKI ROK U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI - FIKSNI TERMINI*Fiksni  termini će biti otvoreni na ISSS-u  od 23. 08.2021 do 01.09.2021.  Ostali ispitni rokovi se moraju prijaviti na šalteru studentske službe u periodu od 23.08. - 01.09.2021.godine. Student  može imati samo jedan ispit u jednom danu.
R.broj

Predmet

Nosilac  predmeta

Datum polaganja  ispita

1.

Biohemija – prvi ciklus studija (BP, ZOT, EA)

Prof.dr.Zilha Ašimović

 

  utorak,07.09.2021. u 9 sati (A1)

 

Biohemija  hrane- Master

Prehrambena biohemija (prvi ciklus)

Prof.dr.Zilha Ašimović

 

   Petak,03.09.2021. u 9 sati (A2)

 

Čuvanje  i rukovanje  hranom-Master

Prof.dr.Zilha Ašimović

 

   Utorak, 07.09.2021. u 9 sati (A1)

2.

Matematika (za  sve odsjeke)

Prof.dr.Fatih Destović

Četvrtak, 02.09.2021. u 9 sati- (A1)

3.

Statistika (za  sve odsjeke)

Prof.dr.Fikret Čunjalo

Petak, 03.09.2021. u 9  sati- A1

 

Eksperimentalna  statistika (za sve odsjeke)

Prof.dr.Fikret  Čunjalo

Petak, 03.09.2021  u  11  sati- A1

4.

Opća  mikrobiologija (PT)

Mikrobiologija namirnica(Master)

Doc.dr.Mersiha Alkić-Subašić

Utorak, 31.08.2021.  u 9 sati – A1

5.

Mikrobiologija  (BP+ZOT)

Prof.dr.Saud Hamidović

Srijeda 01.09.2021  u  9  sati- A2

 

6.

Genetika(za  sve odsjeke)

Prof.dr.Fuad  Gaši

Srijeda,08.09.2021. u  9  sati – A1

7.

Hemija (EA)

Hemija I

Fizičko-hemijske  instrumentalne  metode

Prof.dr.Enisa  Omanović-Mikličanin

Četvrtak,09.09.2021. u 9 sati – A1

8.

Hemija ( BP, ZOT)

Prof.dr.Josip  Jurković

Petak, 10.09.2021  u 9 sati – A1

9.

Hemija  hrane-Master

Hemija  II

Prof.dr.Enisa Omanović-Mikličanin

Petak,10.09.2021. u  11sati – A1

10.

Prehrambena mikrobiologija

Doc.dr.Mersiha Alkić-Subašić

Utorak, 7.9.2021. u   9 sati – A2

Objavljeno: 17.08.2021