Završna manifestacija projekta Urbana poljoprivreda - veliki odmor u urbanom vrtu"

Završna manifestacija projekta Urbana poljoprivreda - veliki odmor u urbanom vrtu"

Na Dan Planete Zemlje - 22. aprila 2024. godine je u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta održana završna manifestacija projekta „Veliki odmor u urbanom vrtu“ za učenike osnovnih škola. Projekat je finansiran od strane Općine Centar, a implementiran je od strane nastavnika i sardnika Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Svoju podršku projektu  svojim prisustvom na završnoj manifestaciji dali su rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifat Škrijelj , načelnik Općine Centar Srđan Mandić zajedno sa pomoćnicom za privredu i poslovne prostore Neirom Mlinarević i domaćin dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamed Brka. 
Projekat je imao za cilj da učenicima osnovnih škola prezentira značenje eko vrta u teoriji, način proizvodnje voća i povrća po principima ekološke poljoprivrede u urbanim sredinama, promovisanje zdravih zdravstvenih navika, podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša, proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, te socijalizaciju djece kroz osiguranje hrane za socijalno ugrožene.  

U projeka je bilo uključeno 70 đaka i 21 predtavnik nastavnog i tehničkog osoblja pet osnovnih škola sa područja Općine Centar:

- O.Š. Hasan Kaimija; 

- O.Š. Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak; 

- O.Š. Nafija Sarajlić; 

- O.Š. Alija Nametak i 

- O.Š. Šip. 

Sve škole su pozitivno ocijenili rezultate i aktivnosti na projektu i izrazili želju da nastave koristiti naučeno i dalje u školama.

Jedna od učesnica projekta je i učenica OŠ Mehmed Kapetanović Ljubušak Nađa Dautbegović.

-Moj utisak jeste, da ako mi radimo dobro zemlji, ona će nama duplo više uzvratiti, a kroz projekat smo to i naučili, poručila je učenica Dautbegović. 

Tokom dvogodišnjeg perioda realizacije projekta, osim aktivnosti vezanih za sadnju i održavanje školskih vrtova, publikovane su i  dvije katalogizirane knjige od kojih je jedna “Dnevnik aktivnosti u školskom vrtu” koja će učenicima biti podsjetnik za rad u vrtu.

Na kraju Završne manifestacije podijeljeni su certifikati i prigodni pokloni svim učesnicima u Projektu. 

Ovom prilikom se zahvaljujemo učenicima, nastavnicima, tehničkom osoblu škola, ali i Općini Centar kao finansijeru i menadžmentu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za podršku.
Načelnik Općine Centar Srđan Mandić je zajedno sa pomoćnicom za privredu i poslovne prostore Neirom Mlinarević prisustvovao današnjoj manifestaciji.

-Ovo je projekat u koji smo stidljivo krenuli, jer opština Centar po svom geografskom položaju nije mjesto gdje ima puno potencijala za poljoprivredu i proizvodnju, ali projektom „Urbana poljoprivreda“ su ova djeca zajedno sa stručnim nadzorom pokazali da se sa malo ulaganja može napraviti puno rezultata. Danas je ujedno u Dan planete zemlje, a svi smo svjesni kako nam se uslovi života stalno pogoršavaju, koliko je zagađenje i vazduha i tla. Ljudi se u zadnje vrijeme sve više okreću prema sopstvenoj proizvodnji hrane. Priroda reaguje kada joj date ljubav, ona vam ona to višestruko vraća, u što su se naša djeca kroz projekat „Urbana poljoprivreda“ i uvjerila, kazao je načelnik Mandić. 

 Projekat „Urbana poljoprivreda“ ima za cilj da učenicima osnovnih škola prezentira značenje eko vrta u teoriji, način proizvodnje voća i povrća po principima ekološke poljoprivrede u urbanim sredinama, promovisanje zdravih zdravstvenih navika, podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša, proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, te socijalizaciju djece kroz osiguranje hrane za socijalno ugrožene. 

 

Jedna od učesnica projekta je i učenica OŠ Mehmed Kapetanović Ljubušak Nađa Dautbegović.

-Moj utisak jeste, da ako mi radimo dobro zemlji, ona će nama duplo više uzvratiti, a kroz projekat smo to i naučili, poručila je učenica Dautbegović.

 Da podsjetimo, iz budžeta Općine Centar prošle godine izdvojeno je 45.000 KM Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu za implementaciju projekta „Urbana poljoprivreda“ u pet osnovnih škola na području općine Centar i to „Hasan Kaimija“, „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, „Nafija Sarajlić“, „Alija Nametak“ i „Šip“ gdje su u školskim dvorištima postavljeni su plastenici u kojima su djeca sadila sadnice paradajza, paprika, jagoda, ljekovitog i začinskog bilja, ali i cvijeća.

 

Svoju podršku projektu „Urbana poljoprivreda“ dao je i sam rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifat Škrijelj, koji je prisustvovao današnjoj završnoj manifestaciji zajedno sa domaćinom dekanom Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamedom Brkom.
Objavljeno: 24.04.2024