DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU PROF. DR. MUHAMED BRKA SE U PONEDJELJAK 10.12.2018. GODINE SUSREO SA ZAMJENICOM AMBASADORICE NR KINE U BIH GDJOM ZHOU YAN

DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU PROF. DR. MUHAMED BRKA SE U PONEDJELJAK 10.12.2018. GODINE SUSREO SA ZAMJENICOM AMBASADORICE NR KINE U BIH GDJOM ZHOU YAN
Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Muhamed Brka se u ponedjeljak 10.12.2018. godine susreo sa zamjenicom ambasadorice NR Kine u BiH gdjom Zhou Yan. Tom prilikom su razgovarali o mogućnosti saradnje u oblasti visokog obrazovanja posebno u oblasti poljoprivrede.

Objavljeno: 11.12.2018