OBAVJEŠTENJE-KOLOKVIJ IZ PREDMETA OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVJEŠTENJE-KOLOKVIJ IZ PREDMETA OPĆA MIKROBIOLOGIJA


Kolokvij iz predmeta Opća mikrobiologije za studente odsjeka Ekonomika poljoprivrede i prehrambene tehnologije, održat će se u srijedu 10.07. u laboratoriji za mikrobiologiju u 10:00 sati.


 


Predmetna asistentica:


Berina Borovac


Objavljeno: 09.07.2019