POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA FIRMOM BLUEBEANS d.o.o

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA FIRMOM BLUEBEANS d.o.o


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i firma Bluebeans d.o.o. su u 26.09.2022. godine potpisali Ugovor o nastavnoj, naučnoj i stručno-tehničkoj saradnji. Glavna područja saradnje u okviru ovog ugovora će biti sljedeća:

 

-      zajednički naučno-istraživački projekti u cilju unapređenja dostigunuća u tehnologijama proizvodnje snack proizvoda;

-      razvoj novih proizvoda koristeći nove sirovine i tehnologije koju omogućava dobijanje nutritivno prihvatljivih proizvoda;

-      promocija i ispitivanje prihvatljivosti novih proizvoda;

-      edukacija studenata Fakulteta;

-      izvođenje praktične nastave;
 

Firma Bluebeans d.o.o. će osigurati opremanje prostora za izvođenje kreativnog i praktičnog rada studenata u zgradi fakulteta pod nazivom „Nutrish Max Lab“, te participirati ili potpuno finansirati naučno istraživački rad i projektne aktivnosti koje su dogovorene. Ovakav Ugovor omogućuje našem Fakultetu širenje saradnje sa Bluebeans firmom obzirom da je ona sestrinska firma jedne od najvećih grupacija u Indoneziji, The KMP Group. Ova grupacija u svom vlasništu posjeduje veliki broj uspješnih svjetskih brendova kao što su Indomie, Milkuat, Good to go, Promina, Indofood Ice cream, Indofood sauces i mnogi drugi. Kontakt osoba za realizaciju ovog ugovora ispred Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta je Prof. dr. Jasmina Tahmaz koja je odgovorna za koordinaciju i poštivanje obaveza koje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu preuzima u realizaciji ugovora. Svečanom potpisivanju Ugovora o saradnji prisustvovali su predstavnici firme Bluebeans d.o.o., gdin. Pual Lim (The KMP Group) i gdin. Fatih Farhat (Indofood Europe) kao i predstavnici našeg Fakulteta, Dekan Prof.dr. Muhamed Brka, Doc.dr. Almir Toroma i Prof.dr. Jasmina Tahmaz. Objavljeno: 27.09.2022