NAKNADNI UPIS NA MASTER STUDIJ

NAKNADNI UPIS NA MASTER STUDIJ


Na osnovu odluke Senata broj:01-15-6/21 od 01.10.2021. godine, produžen je upis na prvu godinu Master studija. Molbe za naknadni upis, kao i sva potrebna dokumentacija, predaju se direktno Fakultetu(na šalter studentske službe), u periodu od 06.10.2021. do 19.10.2021.

IZ DEKANATA

Objavljeno: 06.10.2021