AGMEMOD REGIONAL WORKSHOP
„AGRICULTURAL MARKET OUTLOOK FOR WESTERN BALKAN COUNTRIES“

AGMEMOD REGIONAL WORKSHOP
„AGRICULTURAL MARKET OUTLOOK FOR WESTERN BALKAN COUNTRIES“


Pozivamo Vas na učešće u radionici pod nazivom „Agricultural Market outlook for Western Balkan countries“ koja predstavlja AGMEMOD model za Zemlje Zapadnog Balkana, napravljen od strane Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA, JRC Seviile i Thunen Instituta iz Njemačke.


Radionica predstavlja prikaz rezultata AGMEMOD modela za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Srnu Goru, a Vaše učešće i povratne informacije su bitan dio provjere ispravnosti modela i usklađivanja postavki modela. AGMEMOD model se može koristiti kao alat za projekcije, odnosno, kao alata za pregovore prilikom ulaska u EU, odnosno, prilikom harmonizacije agrarne politike Bosne i Hercegovine sa Zajedničkom Agrarnom politikom.

O modelu i rezultatima, možete saznati više na http://agmemod.ppf.unsa.ba/. Na istom linku se održava i radionica, u srijedu, 05. maja sa početkom u 10:00h."Objavljeno: 30.04.2021