PRIJAVA ISPITA ZA POPRAVNI (OKTOBARSKI) ROK

PRIJAVA ISPITA ZA POPRAVNI (OKTOBARSKI) ROK


PRIJAVA ISPITA ZA POPRAVNI (OKTOBARSKI) ROK


STUDENT IMA PRAVO PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT!!!


PONEDJELJAK, 05.10.2020. U 11 SATI – POLAŽU SE SVI ISPITI PRVOG CIKLUSA

STUDIJA.

UTORAK, 06.10.2020. U 11 SATi –POLAŽU SE SVI ISPITI DRUGOG CIKLUSA

STUDIJA(MASTER)

PRIJAVE ZA ISPIT SE MORAJU PREDATI NA ŠALTER STUDENTSKE SLUŽBE

NAJKASNIJE DO SRIJEDE 30.09.2020. GODINE!!!


PREDEKAN ZA NASTAVUObjavljeno: 25.09.2020