O B A V J E Š T E NJ E
O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E
O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Berin Rahmanović Ma, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije prezentirat će projekat doktorske disertacije pod naslovom:

«UTICAJ Lactobacillus spp. I DUŽINE FERMENTIRANJA NA KVALITET I HIGIJENSKU ISPRAVNOST VISOČKOG SUDŽUKA»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Faruk Čaklovica, doktor veterinarskih nauka, profesor-emeritus Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu -  predsjednik komisije

2. Dr. Amir Ganić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Prehrambene tehnologije, mentor-član

3. Dr. Mersiha Alkić-Subašić, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Prehrambena mikrobiologija, član

4. Dr. Enver Karahmet, doktor poljoprivrednih nauka,  redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu  - rezervni član.

 

 

Prezentacija će biti održana u utorak, 20.06.2023. godine sa početkom u 11   sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 08.06.2023. godine

 

 

 


Objavljeno: 09.06.2023