SVJETSKI DAN HRANE, 16.10.2021

SVJETSKI DAN HRANE, 16.10.2021

Poljoprivredno-prehrambeni lanac, pojam koji je poznat pod engelskim nazivom Agri-food system, je kompleksan pojam koji je sveprisutan u našim životima. Svaki put kad jedemo, mi smo dio lanca: hrana koju jedemo, način proizvodnje, pripreme, kuhanja, skladištenja. 

Održivi poljoprivredno-prehrambeni lanac ima raznoliku, dovoljnu, nutritivno bogatu i sigurnu hranu cjenovno dostupnu svima, gdje niko nije gladan i nema nikakav oblik malnutricije. Police su napunjene hranom iz lokalnog uzgoja, hrana se ne baca i prehrambeni lanac je otporniji na uvjete ektremnih vremenskih prilika, promjene cijena i pandemije pri čemu limitira, a ne pogoršava degradaciju okoline.
Održivi poljoprivredno-prehrambeni lanac opskrbljuje sigurnost hrane i hranu za sve ne kompromitirajući ekonomske, socijalne i okolinske osnove za generacije koje dolaze. Oni dovode do bolje proizvodnje, bolje ishrane, bolje okoline i bolje budućnosti za sve.

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO)  za ovu godinu je izabrala slogan: naša djelovanja su naša budućnost!  Sretan nam Dan hrane!
Objavljeno: 16.10.2021