Centennial Celebration and Congress of the International Union of Soil Sciences

Centennial Celebration and Congress of the International Union of Soil Sciences


Međunarodna unija nauke o zemljištu – IUSS (International Union of soil science) organizovala je proslavu stote godišnjice svog postojanja i kongres koji je okupio preko 1500 stručnjaka iz cijelog svijeta koji su razgovarali o dosadašnjim postignućima u ovoj oblasti,  kao i o budućim izazovima. Kongres se ove godine održao u Firenci, u Italiji od 19. do 21. maja.
Događaj je osnažio veze među različitim naučnim disciplinama, kreatorima politika, institucijama i udruženjima kako bi zajednički radili na  rješavanju potreba društva u poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti okoliša, urbanom planiranju, energetici, obrazovanju i drugim društvenim pitanjima.

Izvršni odbor IUSS-a odabrao je i nagradio 10 mladih naučnica – žena i 10 muškaraca iz cijelog svijeta, te im pružio priliku da prisustvuju ovom događaju i prezentuju svoja istraživanja iz ove oblasti.

Sa Univerziteta u Sarajevu – Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta ovu priliku dobila je doc.dr Emina Sijahović, koja je prezentovala dio svog istraživanja iz doktorske disertacije pod naslovom Effects of pyrophyllite application on the content of heavy metals in lettuce (Lactuca sativa var. Shangore), autora E. Sijahović, H. Čivić, L. Karić, M. Tvica.Puno poruka su stariji, iskusniji, svjetski prepoznati naučnici poslali na ovom kongresu, a svima je zajednička jedna, a to je da nikad nije bilo važnije baviti se zažtitom zdravlja i plodnosti zemljišta, te da se što više mladih ljudi treba uključiti i dati svoj doprinos u očuvanju ovog prirodnog i neobnovljivog resursa.

Istaknute teme o kojima se diskutovalo na kongresu bile su:

1. Zdravlje zemljišta u postizanju ciljeva održivog razvoja

2. Zemljište u digitalnoj eri

3. Upravljanje zemljištem

4. Zemljište i čovječanstvo

5. Raznolikost i inkluzivnost u nauci o zemljištu

6. Uloga zemljišta u cirkularnoj ekonomiji


Istaknuti govornici na kongresu bili su: 

1. Claire Chenu, direktorica INRAE (French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment) i profesorica pedologije na Univerzitetu u Parizu. 

2. Georg Guggenberger, geolog sa Univerziteta Bayreuth, NJemačka. 

3. Alex McBratneyis, profesor digitalne poljoprivrede i pedologije sa Univerziteta u Sidneju, Australija. 

4. Dr. Xin Song, profesor sa Univerziteta Kineske akademije nauka (CAS) i generalni direktor Društva pedologa Kine.. 

5. Luca Montanarella, odgovoran za Europski  centar podataka za tlo (ESDAC), Evropski informacioni sistem za tlo (EUSIS), Evropsku mrežu ureda za tlo (ESBN) i Opservatorij za tlo EU (EUSO).

6. Alfred Hartemink, profesor pedologije na Sveučilištu Wisconsin – Madison, SAD.


Objavljeno: 29.05.2024