II STUDENTSKI KONGRES „HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“
II STUDENTSKI KONGRES

„HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“

OD 5 DO 7 JULA


Program II Studentskog kongresa "Hrana-Ishrana-Zdravlje"

Program kongresa

Objavljeno: 20.01.2018