PRIJAVA ISPITA U DRUGOM SEPTEMBARSKOM ROKU

PRIJAVA ISPITA U DRUGOM SEPTEMBARSKOM ROKU


Studenti koji studiraju po predbolonjskim (četverogodišnji studij VII stepena) i  bolonjskim nastavnim programima  neće biti u mogućnosti da prijavljuju ispite putem ISSS aplikacije(u drugom septembarskom roku).U drugom septembarskom roku student ima pravo polagati samo jedan ispit.

 Ovi studenti su obavezni popuniti on-line prijavu, isprintati je i ovjeriti je u studentskoj službi i sa ovjerenom prijavom i indexom pristupiti polaganju ispita.Prijava ispita za drugi septembarski rok će se obaviti u periodu od 14.09.2020. do 19.09.2020.na šalteru Studentske službe.

 BEZ OVJERENE PRIJAVE NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA!

On-line prijava nalazi se na linku: http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita

Objavljeno: 28.08.2020