POSJETA DELEGACIJE SA UNIVERZITETA „HAXHI ZEKA“ IZ PEĆI

POSJETA DELEGACIJE SA UNIVERZITETA „HAXHI ZEKA“ IZ PEĆI
11.10.2018 Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je posjetila delegacija „Haxhi Zeka“ iz Peći, Kosovo.
Delegaciju su činili rektor univerziteta, prof. dr. Fadil Millaku, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr. Ibish Mazreku, profesori sa fakulteta za Agrobiznis i Ekonomskog fakulteta.
Delegacija je razgovarala sa dekanom, prof. dr. Muhamedom Brkom i prodekanom za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad prof. dr. Enisaom Omanović-Mikličanin o mogućnostima pokretanja zajedničkih master i doktorskih programa.

Objavljeno: 11.10.2018