OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR LEJLA BIBER

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR LEJLA BIBER
U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
 

O B A V J E Š T E N J E
 
 
 Mr. Lejla Biber, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: «KVALITET I KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA MEDA U ZAVISNOSTI OD GEOGRAFSKOG  PODRUČJA PROIZVODNJE» dana 14. 12. 2018. godine sa početkom u 11 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.
 
 
         Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od
1000 do 1300 sati.

Objavljeno: 16.11.2018