SVEČANA DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
13. decembar 2022. godine u 14:00 sati

SVEČANA DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
13. decembar 2022. godine u 14:00 sati

Svečana dodjela diploma diplomantima i magistrantima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta održat će se u utorak, 13. decembra 2022. godine, sa početkom u 14 sati u amfiteatru A2 ( TIKA amfiteatar).


Diplome će se dodijeljivati po sljedećem rasporedu:

14:00 - 14:30 sati – podjela diploma prvog ciklusa studija

14:40 - 15:20 sati – podjela diploma drugog ciklusa studija

15:20 - 15:30 sati – podjela diploma za predbolonjske studente


U prilogu ovog dokumenta nalaze se liste diplomanata i magistranata koji će biti promovisani na svečanoj promociji.


PREUZMI LISTUhttps://ppf.unsa.ba/uploads/studenti/OGLAS-SVECANA%20PROMOCIJA.pdfPRODEKAN ZA NASTAVU

Prof. dr Samir MuhamedagićObjavljeno: 12.12.2022