JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. EJUBA TRAKE

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. EJUBA TRAKE

  O B A V J E Š T E NJ EJavna  odbrana doktorske  disertacije kandidata Mr. Ejuba Trake, pod naslovom: „EVALUACIJA I REKLASIFIKACIJA TIPOVA TALA PEDOLOŠKE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE KORIŠTENJEM SAVREMENIH METODA NACIONALNE GENETSKE I SVJETSKE REFERENTNE KLASIFIKACIJE“ održat će se u srijedu, 25.05.2022.godine u 11 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Objavljeno: 09.05.2022