STUDENTI FAKULTETA ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU, BEZBJEDNOST HRANE I EKOLOGIJU UNIVERZITETA DONJA GORICA U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

STUDENTI FAKULTETA ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU, BEZBJEDNOST HRANE I EKOLOGIJU UNIVERZITETA DONJA GORICA U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU


Studenti Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica su 9.10.2019 posjetili naš fakultet i upoznali se sa nastavnim procesom na fakultetu. Goste je pozdravila prodekanesa za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad prof. dr. Enisa Omanović-Mikličanin i prof. dr. Zlatan Sarić. Članovi Ureda za međunarodnu saradnju, doc. dr. Sabrija Čadro, Emina Sijahović, MA, Munevera Begić, MA, Berina, Borovac, MA, Anera Kazlagić, MA, Petar Glamočlija i Adel Salihović su studentima pokazali laboratorije fakulteta.Objavljeno: 10.10.2019