OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - Naziv predmeta:Metode eksperimentalnog rada u fitomedicini Specijalna fitopatologija, Poljoprivredna fitopatologija

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - Naziv predmeta:Metode eksperimentalnog rada u fitomedicini Specijalna fitopatologija, Poljoprivredna fitopatologija

OBAVJEŠTENJE

 

Studenti koji su položili ispite kod prof.dr. Osmana Mujezinovića i koji su stekli pravo na potpis, trebaju dostaviti svoje indekse u četvrtak (20.2.2020. god.) u laboratorij za zaštitu bilja (lab 36), kod laboranta Senada Cerića.

Indeksi se mogu preuzeti u petak (21.2.2020. god.) u periodu od 10-12 sati (lab 36).

 

Objavljeno: 19.02.2020