STATISTIKA - Pripremna pitanja iz teorije

STATISTIKA - Pripremna pitanja iz teorije

Sarajevo, 10.aprila 2019. godine

UNSA-Poljoprivredno-prehrambeni fakultet


Pripremna pitanja iz teorije


1. Definirati apsolutnu i relativnu frekvenciju. Koliko iznosi zbir svih relativnih frekvencija?

2. Grafičko prikazivanje statističkih podataka (diskretnih i neprekidnih).

3. Kako se podaci mogu grupisati? Navesti pravilo za intervalno grupisanje podataka (O čemu se

treba voditi računa kod intervalnog grupisanja podataka?) i formule pomoću kojih se određuju

broj intervala i veličina intervala.

4. Kako se dijele mjere srednje(centralne) vrijednosti? Navesti koje su to mjere i u koju grupu

spadaju.

5. Definirati svaku od izračunatih mjera srednje vrijednosti. Kada se koja od tih mjera koristi?

6. Definirati pozicione mjere srednje vrijednosti. Navesti formule za njihovo izračunavanje za

diskretne i neprekidne podatke.

7. Šta su mjere varijacije? Kako se dijele?

8. Šta su apsolutne mjere varijacije, a šta relativne?

9. Definirati apsolutne mjere varijacije?

10. Definirati relativne mjere varijacije?

11. Zašto varijansa nije pogodna mjera varijacije kada je u pitanju njena direktna interpretacija?

12. U čemu je prednost standardne devijacije u odnosu na varijansu?

13. Definirati mjere oblika distribucije.Predmetni nastavnik

Prof. dr Senada Kalabušić

Objavljeno: 11.04.2019