PREDAVANJA NA TEMU „BIOPESTICIDI U SAVREMENOJ PROIZVODNJI“ I „ZAŠTITA BILJA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

PREDAVANJA NA TEMU „BIOPESTICIDI U SAVREMENOJ PROIZVODNJI“ I „ZAŠTITA BILJA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Poštovani,

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet organizira predavanja na temu „Biopesticidi u savremenoj proizvodnji“ i „Zaštite bilja u organskoj proizvodnji. 

Predavanja  u okviru CEEPUS mreže će se održati 26. 10. 2023. godine sa početkom u 10 sati (Sala za sjednice), a predavačica je prof. dr Dragana Šunjka sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.Objavljeno: 19.10.2023