JANUARSKO-FEBRUARSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE (2023/2024)

JANUARSKO-FEBRUARSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE (2023/2024)

Apsolventi prijavljuju ispite na šalteru studentske službe, a ne preko ISSS-a.


 

Naziv predmeta

Redovni rok

Popravni rok

1.

Upravljanje u prehrambenoj industriji

(prof.dr.Aleksandra Nikolić)

24.01.2024. u 14h (A2)

07.02.2024. u 14h (A2)

2.

Upravljanje farmama

(prof.dr.Sabahudin Bajramović)

30.01.2024. u 16h (A1)

13.02.2024. u 16h (A1)

3.

Ekstruzija u prehrambenoj industriji

(doc.dr.Amila Oras)

02.02.2024. u  14 h (Sala1)

16.02.2024.u 14h (Sala 1)

4.

Fizičko-hemijske instrumentalne metode

 (prof.dr. Enisa Omanović-Mikličanin)

29.01.2024. u 12h (A1)

12.02.2024. U 12h (A1)

5.

Tehnologije proizvoda biljnog porijekla I

(prof.dr. Asima Akagić)

02.02.2024. u 10h (A1)

16.02.2024. u 10h (A1)

6.

Proizvodnja, prerada i zdravstveni aspekti sojinog mlijeka (prof.dr. Zlatan Sarić)

22.01.2024. u 12h (A1)

05.02.2024. u 12h (A1)

7.

Ekonomsko projektovanje

(prof.dr. Dragana Ognjenović)

25.01.2024. u 12h (A1)

08.02.2024. u 12h (A1)

8.

Fermentisana alkoholna pića

 (prof.dr. Milenko Blesić)

30.01.2024. u 12h (A2)

13.02.2024. u 12h (A2)

9.

Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

(prof.dr. Sanja Oručević Žuljević)

24.01.2024. u 12h (A3)

07.02.2024. u 12h (A3)

10.

Pčelarstvo (doc.dr. Lejla Biber)

22.01.2024. u 10h -po dogovoru sa profesoricom

05.02.2024. u 10h

11.

Integralna proizvodnja voća

 (prof.dr. Pakeza Drkenda)

23.01.2024. U  10h (Lab.Voćarstvo)

06.02.2024. u 10h (Lab. Voćarstvo)

12.

Metode procjene preh.statusa i dijetalnih navika

 (prof.dr. Irzada Taljić)

26.01.2024. U 14h (A2)

09.02.2024. u 14h (A2)

13.

Tehnologija uzgrednih proizvoda u mesnoj industriji

31.01.2024. u 10h (A1)

08.02.2024. u 10h (A1)
Objavljeno: 12.01.2024