PREDAVANJE NA TEMU "UPOTREBA HORMONA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

PREDAVANJE NA TEMU "UPOTREBA HORMONA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

Obavještavaju se uposlenici i studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta da će se predavanje na temu "Upotreba hormona u biljnoj proizvodnji", održati u petak, 06. 10. 2017. godine sa početkom u 10:00 sati u Amfiteatru A1.


Predavači su: Bogdan Nikolić, viši naučni saradnik, i Hadi Waisi, docent, iz Instituta  "Jaroslav Černi", Beograd, Srbija.


Objavljeno: 20.01.2018