OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE SMJERA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE SMJERA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Obavještavaju se studenti smjera Prehrambene tehnologije, da će se kolokvij iz predmeta ''Opća mikrobiologija'' održati u vidu online ispita u srijedu 10.06.2020. u 10:00 sati. Molim sve studente koji žele da pristupe kolokviju da pošalju svoju prijavu na kolokvij na email adresu b.borovac@ppf.unsa.ba. Prijava treba da sadrži:

- ime i prezime studenta;

- broj indeksa;

- da li je student redovan/vanredan;

- da li je student ponovac.

Prijave je potrebno poslati do ponedeljka 08.06.2020., kako bi na vrijeme imala cjelokupan spisak studenata. Sve detalje i upute u vezi online ispita, student će dobiti na svoju email adresu sa koje se prijavi. Sva pitanja u vezi ispita, možete poslati na prethodno navedenu email adresu.


Asistentica Berina Imamović (Borovac)
Objavljeno: 04.06.2020