TERENSKA NASTAVA - PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

TERENSKA NASTAVA - PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Dana 17.04.2018. godine studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Odsjeka Prehrambene tehnologije posjetili su kompaniju Bimal d.d. u Brčkom, u pratnji predmetnog nastavnika Prof. dr Selme Čorbo i asistenta Munevere Begić, MA. Svrha posjete pomenutoj kompaniji bila je terenska nastava u okviru plana i programa predmeta Tehnologija ulja i masti. Kompanija Bimal d.d. Brčko je lider u preradi uljarica i žitarica u Bosni i Hercegovini, i u regionu. Uposlenici kompanije Bimal d.d. rado su prezentirali proces prerade pojedinih uljarica, pojedine faze u preradi (ekstrakcija, rafinacija, vinterizacija) kao i sami proizvodni program kompanije. Nastavno osoblje i studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu upućuju zahvalnost uposlenicima kompanije Bimal d.d. na gostoprimstvu.

Objavljeno: 25.04.2018