UPIŠI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU | MODERNIZACIJA I UNAPREĐENJE KONKURENTSKIH SPOSOBNOSTI AGROBIZNISA I RURALNIH PODRUČJA, ALI I ODRŽIVOG RAZVOJA BIH

UPIŠI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU | MODERNIZACIJA I UNAPREĐENJE KONKURENTSKIH SPOSOBNOSTI AGROBIZNISA I RURALNIH PODRUČJA, ALI I ODRŽIVOG RAZVOJA BIH

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je najstarija svjetovna visokoškolska institucija u BiH i najstarija članica Univerziteta u Sarajevu. Osnovan je 21. marta 1940. godine odredbom nadležnih organa Kraljevine Jugoslavije (Službene novine, broj 164.LIV).

 

Danas je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu koja daje svoj doprinos Univerzitetu u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, zahvaljujući uspješnim bivšim studentima i kolegama.
Vizija počiva na iskorištavanju naslijeđa i tradicije, kako bismo ojačali izvrsnost i prepoznatljivost, osnažili sarađivački i poduzetnički duh svih onih koji jesu ili će biti naši partneri, saradnici, savjetnici, kao i mladih ljudi koji otkrivaju, grade i unapređuju svijet.

Misija se zasniva na primjeni dugogodišnjeg iskustva, na multikulturnom, inkluzivnom i atraktivnom okruženju, što stvara i omogućava kvalitetan transfer ideja, tehnologija i inovacija u kojem svi mogu iskazati kreativni i inovativni potencijal, a s ciljem modernizacije i unapređenja konkurentskih sposobnosti agrobiznisa i ruralnih područja, ali i održivog razvoja Bosne i Hercegovine.

Na četiri odsjeka Fakulteta (Biljna proizvodnja, Zootehnika, Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije) organizira se nastava na sedam studijskih programa: Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtlarstvo, Zootehnika, Prehrambene tehnologije, Nutricionizam i Ekonomika agroindustrije. Zajedno sa Odsjekom za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kreiran je i dodiplomski studij „Akvakultura“ u okviru odsjeka Zootehnika.Objavljeno: 21.04.2022