JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

Ul. Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 3. Uredbe o popstupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 19/21 i 10/22), člana 12. i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19. 09. 2019. godine, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-47872-28/21 od 30.12.2021. i Odlukom broj: 02-04-11978-47/22 od 24.03.2022. godine, Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

NA RADNA MJESTA:

1. Stručni saradnik za projekte i javne nabavke, jedan izvršilac, na puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na neodređeno vrijeme


2. Samostalni referent za održavanje i upravljanje poljoprivrednom mehanizacijom, jedan izvršilac na puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca


PREUZMI JAVNI OGLAS OVDJE


PITANJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SARADNIK ZA PROJEKTE I JAVNE NABAVKE - PREUZMI OVDJE

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA - STRUČNI SARADNIK ZA PROJEKTE I JAVNE NABAVKE - PREUZMI OVDJEPOSLOVNIK KOMISIJE SAMOSTALNI REFERENT NA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNOM MEHANIZACIJOM - PREUZMI OVDJE 

 PITANJA I LITERATURA IZ OBLASTI IZ KOJIH ĆE KANDIDATI POLAGATI ISPIT ZA RADNO MJESTO:

SAMOSTALNI REFERENT NA ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU POLJOPRIVREDNOM MEHANIZACIJOM - PREUZMI OVDJE


Objavljeno: 20.02.2023UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Sarajevo, 14.04.2023. godine

 

 

Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto „Samostalni referent na održavanju i upravljanju poljoprivrednom mehanizacijom“, na osnovu čl. 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/21 i 10/22) i člana 18. Poslovnika o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos radnika na Univerzitetu u Sarajevu – Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu –Javni oglas za prijem u radni odnos od 21.02. 2023. godine, daje

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

 

PISMENI I USMENI ISPIT  (INTERVJU) ZA KANDIDATE KOJI SU APLICIRALI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO Samostalni referent na održavanju i upravljanju poljoprivrednom mehanizacijom“, jedan izvršilac, A KOJIMA JE PRIJAVA BLAGOVREMENA I POTPUNA, ODRŽAT ĆE SE U PROSTORIJAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA ADRESI ZMAJA OD BOSNE 8, 71000 SARAJEVO, U SALI ZA SJEDNICE VIJEĆA.

PISMENI ISPIT U PONEDJELJAK 24.04.2023. GODINE U 10:00 SATI,

USMENI ISPIT U PONEDJELJAK  24.04.2023. GODINE U 11:00 SATI.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

Mr. Adnan Maličević s.r.

 

 

NAPOMENA:

Kandidati su pri dolasku na ispit dužni donijeti na uvid identifikacijski dokument sa slikom

(Lična karta ili pasoš).

 

 

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Sarajevo, 14.04.2023. godine

 

 

Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto „Stručni saradnik za projekte i javne nabavke“, na osnovu čl. 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/21 i 10/22) i člana 18. Poslovnika o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos radnika na Univerzitetu u Sarajevu – Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu –Javni oglas za prijem u radni odnos od 21.02. 2023. godine, daje

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

 

PISMENI I USMENI ISPIT  (INTERVJU) ZA KANDIDATE KOJI SU APLICIRALI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO „Stručni saradnik za projekte i javne nabavke“, jedan izvršilac, A KOJIMA JE PRIJAVA BLAGOVREMENA I POTPUNA, ODRŽAT ĆE SE U PROSTORIJAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA ADRESI ZMAJA OD BOSNE 8, 71000 SARAJEVO, U SALI ZA SJEDNICE VIJEĆA.

PISMENI ISPIT U PONEDJELJAK 24.04.2023. GODINE U 12:00 SATI,

USMENI ISPIT U PONEDJELJAK  24.04.2023. GODINE U 13:00 SATI.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

Prof. dr. Jasmin Grahić s.r.

 

 

NAPOMENA:

Kandidati su pri dolasku na ispit dužni donijeti na uvid identifikacijski dokument sa slikom

(Lična karta ili pasoš).

 

 


Objavljeno: 14.04.2023