INSTITUT ZA HORTIKULTURU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI UZ PODRŠKU AMBASADE SAD U BOSNI I HERCEGOVINI I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, POZIVA SVE ZAINTERESOVANE DA PRISUSTVUJU „ RADIONICI O TREŠNJI“.

INSTITUT ZA HORTIKULTURU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI UZ PODRŠKU AMBASADE SAD U BOSNI I HERCEGOVINI I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, POZIVA SVE ZAINTERESOVANE DA PRISUSTVUJU „ RADIONICI O TREŠNJI“.


Radionica će biti organizovana 08.03.2023. godine na Eksperimentalnom pligonu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Butmir) sa početkom u 11,30.


Predavači su  Prof. Dr Lynn Long i Prof. dr Marlene Long, Oregon, SAD, a teme su :

-  Praktični koraci pri podizanju modernog zasada trešnje (Practical steps in establishing a modern sweet cherry orchard)

-  Pravila u rukovanju kvalitetom trešnje (Proper handling for quality cherries)

-  Demonstracija rezidbe u mladom zasadu trešnje (Practical pruning demonstration of the young cherry trees)


OPŠIRNIJEObjavljeno: 06.03.2023