OBAVJEŠTENJE O UPISU NA III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

OBAVJEŠTENJE O UPISU NA III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI


UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

OBAVIJEST


Obavještavaju se kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2022/2023.

godini na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da će Konkurs za upis na:

1. DOKTORSKI STUDIJ POLJOPRIVREDNE NAUKE (10 studenata)

2. DOKTORSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE (10 studenata)

biti objavljen na web stranici Fakulteta 10.10.2022. godine i ostati otvoren za prijave kandidata

30 dana odnosno zaključno sa 10.11.2022. godine.


VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA FAKULTETAObjavljeno: 07.10.2022