PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (II UPISNI ROK)

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (II UPISNI ROK)


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (II UPISNI ROK)


REDOVNI STUDIJ - PREUZMI

VANREDNI STUDIJ - PREUZMI


ZAKLJUČCI KOMISIJE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA 2022/2023. GODINE - PREUZMI
Objavljeno: 20.09.2022