Poziv za registraciju za Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

Poziv za registraciju za Research Incubator program za studente postdiplomskih studija


InQuire Evidence2Policy Hub objavljuje poziv za registraciju studenata postdiplomskih studija za Research Incubator program.

Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH.

Research Incubator je program podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH, kroz seriju praktičnih radionica u izradi metodologije istraživanja u oblastima društvenih nauka. Polaznici koji budu izabrani za program, pored serije radionica, dobit će pristup podacima u okviru Arhive podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini – DASS-BiH, pristup stručnoj literaturi, pristup bazama istraživačkih pitanja relevantnih za donošenje politika u BiH (Question Bank), pristup softverima i drugim alatima za istraživanje (poput mikrosimulacijskih modela), treninge iz specifičnih metoda istraživanja prilagođenih potrebama polaznika, mogućnost angažovanja istraživača s vodećih svjetskih univerziteta kao savjetnika (ko-mentora).

Research Incubator je dio InQuire mreže, kroz koju će polaznici osim podrške u dizajniranju prijedloga istraživanja, imati mogućnost da uspostave saradnju sa institucijama i donatorima kao potencijalnim korisnicima rezultata njihovih istraživanja u toku implementacije samog programa.

Konačno, polaznici će imati mogućnost korištenja drugih resursa CREDI centra, uključujući pomoć u prikupljanju podataka na terenu, te mogućnost dodatnog angažmana na drugim projektima CREDI-a svim zainteresiranim kandidatima.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kandidate da popune formu za registraciju kako bi bili pozvani na Dan otvorenih vrata koji će se organizovati on-line, au okviru kojegplaniramo prezentovati cjelokupan program, način prijave, program stipendiranja, te pružiti mogućnost zainteresiranim kandidatima da postavljaju pitanja.

Forma za registraciju nalazi se na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTGlin4133mtBE1VAo9xvK5y0duTm9dkhkac9-1q4mimzAWw/viewform?usp=sf_link

Za sve dodatne informacije možete posjetiti web-stranicu: www.inquire.ba ili nas kontaktirati putem emaila: inquire@credi.ba ili na broj telefona 033/205-859.Objavljeno: 30.11.2020