TRENING "ISKUSTVA U PROCESU AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA"

TRENING "ISKUSTVA U PROCESU AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA"
Trening „Iskustva u procesu akreditacije studijskih programa“, koji organizuje Univerzitet u Sarajevu, bit će održan 21. novembra 2018. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati.

Pozivaju se svi prodekani za nastavu, kvalitet i članovi Odbora za osiguranje kvaliteta da obavezno prisustvuju treningu, s obzirom da smo u toku provedbe postupka interne institucionalne evaluacije i evaluacije 8 studijskih programa Univerziteta u Sarajevu. Poželjno je da treningu prisustvuju nastavnici i saradnici organizacionih jedinica.
Ovo je prilika da se što bolje pripremimo za predstojeće procese akreditacije studijskih programa na organizacionim jedinicama, te vas molimo da se pripremite i uzmete aktivno učešće u treningu, kako bi navedeni procesi postali potpuno jasni.
Objavljeno: 19.11.2018