PREPORUKE ZA SMANJENJE RIZIKA OD INFEKCIJE TEŠKIM AKUTNIM RESPIRATORNIM SINDROMOM KORONA VIRUS 2 (SARS-CoV-2) I DRUGIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA STUDENTIMA I UPOSLENICIMA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

PREPORUKE ZA SMANJENJE RIZIKA OD INFEKCIJE TEŠKIM AKUTNIM RESPIRATORNIM SINDROMOM KORONA VIRUS 2 (SARS-CoV-2) I DRUGIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA STUDENTIMA I UPOSLENICIMA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Koronavirus oboljenje (Coronavirus disease COVID-19) je respiratorno oboljenje koje uzrokuje teški akutni respiratorni sindrom korona virus 2 (SARS-CoV-2), prvi put identificiran tokom istraživanja epidemije u Wuhanu, Kina.

Glavni simptomi: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja, curenje iz nosa, glavobolja, otežano disanje, drhtavica.

Kako se možete zaraziti?

•Bliskim kontaktom sa osobe na osobu na udaljenosti do 2 metra

•Kapljičnim putem koje izbacuje oboljela osoba tokom kihanja i kašljanja. Kapljice mogu ostati u ustima i nosu i nakon toga se inhalirati u pluća.

•Ako dodirujete kontaminirane površine, a nakon toga bez pranja ruku dodirujete oči, usta i nos (ovo nije glavni način prenosa, ali se možete zaraziti na ovaj način).

Trenutno nema vakcine za prevenciju COVID-19. Terapija je simptomatska!

Najbolji način prevencije infekcije teškim akutnim respiratornim sindromom korona virus 2 (SARS-CoV-2), kao i drugih respiratornih infekcija je izbjegavanje izloženosti respiratornim virusima.

Da bi smanjili rizik od infekcije SARS-CoV-2 potrebno je da svakodnevno primjenjujete slijedeće mjere:

1. Prati ruke sa sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Ako sapun i voda nisu dostupni, koristite dezinficijense bazirane na alkoholu, koji sadrže najmanje 60% alkohola, a ne više od 70%. (Na ulazu u fakultet, ispred amfiteatara i sala za izvođenje praktičnih vježbi se nalaze dezinficijensi sa uputama za korištenje.)

Kada prati ruke?

•Odmah nakon dolaska u prostorije objekta Medicinskog fakulteta, posebno, ako ste za dolazak na fakultet koristili sredstva javnog prevoza,

•Prije i nakon predavanja i praktičnog dijela nastave,

•Nakon korištenja toaleta,

•Prije i nakon jela,

•Kada su vam ruke prljave,

•Nakon kašljanja ili kihanja,

•Nakon kontakta sa bolesnom osobom

2. Ako kašljete ili kišete, to uradite u unutrašnjost savijenog lakta ili u papirne maramice, ili u posebnu kesu koji nosite sa sobom. Korištene maramice odmah odložite u korpu za smeće i nakon toga operite ruke sapunom i vodom ili sa najmanje 60%, a ne više od 70% alkoholnim dezinficijensom za ruke.

3. Ako imate temperaturu, kašljete ili kišete, glavobolju, curi vam iz nosa, otežano dišete ostanite kod kuće sve dok ne ozdravite. Putem telefona kontaktirajte dežurnog epidemiologa u Kantonu Sarajevo na mobitel 062 086 282 ili nadležni Dom zdravlja. Također, putem e-maila obavijestite Katedre na kojima u periodu izostanka imate nastavu.

4. Izbjegavajte blizak kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade ili simptome slične gripi (kašlju, kišu, imaju povišenu temperature)

5. Izbjegavajte dodirivanje očiju, usta i nosa neopranim rukama.

6. Kada koristiti masku za lice? Ne preporučuje se korištenje maske ukoliko nemate simptome. Masku za lice trebaju koristiti samo osobe sa simptomima u cilju prevencije prenosa infekcije na druge. (Upotreba maske je krucijalna za zdravstvene radnike i osobe koje se brinu za oboljele bilo u zdravstvenim ustanovama ili kod kuće).

7. Higijeničari trebaju učestalo čistiti dodirivane objekte i površine regularnim sredstvima za čišćenje, sprejevima i krpama.


Za sve dodatne informacije kontaktirajte epidemiologe sa Katedre za epidemiologiju i biostatistiku putem telefona 033 259 780 ili na e-mail:

epidemiologija@mf.unsa.baObjavljeno: 12.03.2020