TERENSKA NASTAVA - ZOOTEHNIKA

TERENSKA NASTAVA - ZOOTEHNIKA


Studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odsjek Zootehnika, dana 30.05.2022. godine su u sklopu terenske nastave iz predmeta „Proizvodnja i prerada mlijeka“ posjetili akreditirani Laboratorij za kontrolu svježeg sirovog mlijeka, Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu.

Tom prilikom je MSc Edin Hadžić studente upoznao sa radom instrumentalnih tehnika za određivanje fizičko-hemijskih i higijenskih parametara u sirovom mlijeku, te sistemom kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Federaciji BiH.

Tehnike sa kojima raspolaže ova laboratorija su:  FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy - Princip Fourierove transformacije infracrvene spektrometrije), protočna citometrija (”Flow cytometry”) i Fluoro-opto-elektronska. Ovom prilikom se zahvaljujemo kolegama FZZP na izdvojenom vremenu i toploj dobrodošlici.


Objavljeno: 01.06.2022