OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA HRANE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA HRANE
OBAVJEŠTENJE

Kolokvij iz predmeta Hemija hrane održat će se 11.1.2019. godine u amfiteatru A1 u 13:00 h.

Objavljeno: 10.01.2019