OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE
Obavještavaju se student IV –og semestra I ciklusa studija Biljna proizvodnja-Voćarstvoi vinogradarstvo da dana 04.04.2019. neće biti nastave na predmetu Specijalno voćarstvo
Obavještavaju se student II –og semestra II ciklusa studija Biljna proizvodnja-Voćarstvo da dana 05.04.2019. neće biti nastave na predmetima Pomologija voćaka i Mediteransko i egzotično voće.

Razlog odgađanja nastave je posjta nastavnika i saradnika Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, u okviru projekta Naučno tehnološke saradnju između Bosne i Hercegovine i Slovenije (PRIMJENA BIOREGULATORA RASTA U FUNKCIJI REGULISANJA PARAMETARA KVALITETA I SKLADIŠTENJA PLODOVA JABUKE).
 Nastava će biti organizovana naknadno u dogovoru sa studentima.


Predmetni nastavnika: 
                                                                       
Prof. Dr Pakeza Drkenda                                                                       

Objavljeno: 01.04.2019