NAUČNI RAD ISTRAŽIVAČKE GRUPE FRUITDNA ODABRAN ZA „EDITOR’S CHOICE ARTICLE“ 2023. GODINE

NAUČNI RAD ISTRAŽIVAČKE GRUPE FRUITDNA ODABRAN ZA „EDITOR’S CHOICE ARTICLE“ 2023. GODINE

Prvi rad sa područja Jugoistočne Europe iz oblasti genomike višegodišnjih kultura, upotrebom markera visoke rezolucije, objavljen od strane istraživačke grupe Univerziteta u Sarajevu (FRUITDNA) odabrane je od strane glavnog urednika kao jedan od najboljih radova publikovanih u ovom Q1 časopisu u 2023. („Editor's Choice Article“).

Navedeni rad je rezultat saradnje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Univerziteta u Sarajevu), te predstavlja dio doktorske disertacije Konjić Almire MA.

Rad je dostupan na: https://www.mdpi.com/2311-7524/9/5/527 Objavljeno: 10.01.2024