2024 Bosnia & Herzegovina three-minute thesis (3MT) competition

2024 Bosnia & Herzegovina three-minute thesis (3MT) competition


Na ovogodišnjem takmičenju 3 Minute Thesis Competition u organizaciji BH Futures Foundation učešće su uzele tri studentice Poljoprivredno- prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U sklopu takmičenja studentice prezentuju svoje istraživačke radove. Prva faza takmičenja sastoji se od javne ocjene i prikupljenih like-ova na YouTube platformi, dok drugi dio takmičenja se sastoji od ocjene komisije. Naučno- istraživački rad studentice Dženete Fazlić  "Substrate impact on fruiting bodies yield & antioxidant properties od mushrooms" je realiziran uz mentorstvo prof. dr. Senada Murtića, prof. dr. Lutvije Karić- Muratović i asistentice Ćerime Zahirović- Sinanović, pod linkom: https://youtu.be/m_bUZZH1IJs

Semina Pinjić se predstavila sa radom "The influence of different spices on the quality smoked chicken breast" uz mentorstvo doc.dr. Munevere Begić: https://youtu.be/O7KkJUQMGeQ

Amila Slijepčević je pod mentorstvom doc.dr. Munevere Begić predstavila rad "Testing the quality of cold- pressed sesame oil from different producers from Bosnia and Herzegovina": https://youtu.be/uWvfmJUPfPI

 

Našim studenticama želimo puno sreće u nastavku takmičenja!
Objavljeno: 15.05.2024