ERASMUS+ PROJEKT STEPS - MASTER STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE" - RAZMJENA NASTAVNOG OSOBLJA I STUDENATA

ERASMUS+ PROJEKT STEPS - MASTER STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE" - RAZMJENA NASTAVNOG OSOBLJA I STUDENATA

U sklopu aktivnosti vezanih za mobilnost i razmjenu nastavnog osoblja i studenata unutar Erasmus+ CBHE Projekta “MSc STEPS” i studijskog programa II ciklusa studija "Održivi sistemi proizvodnje hrane" dana 22.12.2022. godine profesori i studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu gostovali su kod osoblja Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Tom prilikom su prof. dr Sabahudin Bajramović i prof. dr Milenko Blesić održali gostujuća predavanja za studente II ciklusa studija Održivi sistemi proizvodnje hrane. Tema predavanja prof. dr Sabahudin Bajramović odnosila se na aktuelno stanje poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH sa osvrtom na dostignuti nivo održivosti, dok je tema prof. dr Milenka Blesića  bila "Regulatorni uticaji na održivost sistema proizvodnje hrane" sa diskusijom vezanom za EU Strategiju “Od polja do stola” u okviru Evropskog Zelenog plana.

Pored ovoga dva studenta Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Naida Mahmić i Bakir Šakić, sa istoimenog studijskog programa MSc STEPS - Održivi sistemi proizvodnje hrane imali su priliku učestvovati u praktičnim i laboratorijskim vježbama koje se izvode s novom STEPS opremom u laboratorijama Biotehničkog fakulteta. 

Objavljeno: 26.12.2022