OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVOG CIKLUSA “BILJNA PROIZVODNJA” I “ZOOTEHNIKA”

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVOG CIKLUSA “BILJNA PROIZVODNJA” I “ZOOTEHNIKA”OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVOG CIKLUSA “BILJNA PROIZVODNJA” I “ZOOTEHNIKA” DA SE NASTAVA IZ PREDMETA “GENETIKA” NEĆE ODRŽATI 06.12.2018.
 
NADOKNADA NASTAVE ĆE SE ODRŽATI NA KRAJU SEMESTRA U DOGOVORU SA STUDENTIMA.


PREDMETNI NASTAVNIK
PROF. DR FUAD GAŠI
Objavljeno: 04.12.2018