TAKMIČENJE ZA STUDENTE I UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U BOSNI I HERCEGOVINI - AGRIN

TAKMIČENJE ZA STUDENTE I UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U BOSNI I HERCEGOVINI - AGRIN

Pozivamo zainteresirane studente i učenike završnih razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovini da uzmu učešće u takmičenju inovativnih ideja i pametnih (S.M.A.R.T) riješenja u poljoprivrednom i/ili prehrambenom sektoru -  „AgrIN“

Pravila takmičenja:

KORAK 1: Prijava prijedloga inovativnog riješenja u poljoprivrednom i/ili prehrambenom sektoru BiH se dostavlja putem linka https://forms.gle/QFBLat3prrcqpL9CA do 03.05.2023. godine.

KORAK 2: Prezentacija ideje* na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 06.05.2023. godine (Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, Amfiteatar 2, sa početkom u 14h).

KORAK 3: Ocjena najboljih ideja, stručni žiri čine dva profesora sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta + ekspert iz privrede. (06.05.2023. godine)

KORAK 4: Proglašenje pet najboljih ideja, te dodjela nagrada ukupnog fonda 1600KM, 1 mjesto: 700KM, 2 mjesto: 300KM; 3-5 mjesto: po 200KM (06.05.2023. godine)

 

*Svi podnosioci prijava su dužni prezentovati ideju u power point formatu 06.05.2023. godine u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Amfiteatar 2, kada će se u kampusu Univerziteta u Sarajevu ujedno održati i manifestacija „Festival Dana Planete“ (AGENDA FESTIVALA)

*Aplikacija se podnosi individualno ili grupno (maksimalno tri člana u timu) na email adresu.
Prijave putem linka: https://forms.gle/QFBLat3prrcqpL9CA

Finansirano uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sklopu projekta „Primjena pametnih tehnologija u poljoprivrednom sektoru BiH“.Objavljeno: 25.04.2023