OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - PT NUTRICIONIZAM II SEMESTAR

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - PT NUTRICIONIZAM II SEMESTAR

Parcijalni ispit iz Humane imunologije održat će se u subotu 16.04.2022 godine u 11h.

Predavanje koje je bilo planirano taj dan odgađa se za  23. 04. 2022 u 11h.


Prof dr Fejzo DžafićObjavljeno: 15.04.2022