SMJERNICE ZA NASTAVAK RADA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U SARAJEVU USLIJED PANDEMIJE COVID-19

SMJERNICE ZA NASTAVAK RADA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U SARAJEVU USLIJED PANDEMIJE COVID-19


Senat Univerziteta u Sarajevu je na elektronskoj sjednici 20.05.2020 godine, utvrdio Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije COVID-19.


1. Potrebno je da visokoškolske biblioteke u skladu s mogućnostima omoguće pozajmicu i vraćanje bibliotečke građe.

2. Rezervacija građe vrši se isključivo korištenjem prilagođene online usluge. Rezervacija građe se vrši putem e-maila (biblioteka@ppf.unsa.ba) 

3. Pozajmica/vraćanje publikacija je svakim radnim danom od 09-13h . 

4.  Pozajmica i vraćanje publikacija vrši se isključivo na ulazu u biblioteku    fakulteta prema gore navedenom terminimu. Na ulazu je obavezno osigurati pristup dezinfekcijskom sredstvu i pult/stol na koji se građa može spustiti. Obavezno je i držati fizičku distancu od 2 metra.

5. Tokom rada s korisnicima, bibliotekar/knjižničar je dužan nositi zaštitnu opremu (masku i/ili vizir, rukavice i mantil). Korisnici su dužni prilikom preuzimanja i vraćanja građe nositi zaštitnu opremu (masku i rukavice).

6. Bibliotekar/knjižničar preuzetu građu odlaže u kutiju koja je obilježena datumom vraćanja i istu odlaže u prostoriju predviđenu za karantin na 7 dana.

7. Ostale bibliotečke usluge odvijaju se u online okruženju: tematska pretraživanja, informacijski upiti, upis korisnika, izrada personalnih bibliografija, bilteni prinova i druge usluge.

8. Rad čitaonice je obustavljen do daljnjeg.Objavljeno: 25.06.2020