Svečana dodjela diploma diplomantima i magistrantima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

Svečana dodjela diploma diplomantima i magistrantima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

Svečana dodjela diploma diplomantima i magistrantima Poljoprivredno-prehrambenog

fakulteta održat će se u subotu, 16. decembra 2023. godine sa početkom u 12 sati, u amfiteatru

A2 ( TICA amfiteatar).

Raspored podjele diploma:


12:00 – 13:00 sati – podjela diploma prvog ciklusa studija

13:30 – 14:30 sati – podjela diploma drugog ciklusa studija.


U prilogu se nalaze spiskovi diplomanata i magistranata koji će biti promovisani na svečanoj

promociji.


SPISAK STUDENATA PRVOG CIKLUSA STUDIJA ZA PROMOCIJU 2023. godine - preuzmi ovdje

SPISAK STUDENATA DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA PROMOCIJU 2023. godine - preuzmi ovdje
PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof.dr.Samir MuhamedagićObjavljeno: 27.11.2023