OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. ALENA MUJČINOVIĆA

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. ALENA MUJČINOVIĆA


Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata  Ma.  ALENA MUJČINOVIĆA, pod naslovom: „UTICAJ JAVNIH POLITIKA NA KVALITET POSLOVANJA PROIZVOĐAČA LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI  “ održat će se u utorak, 29.12.2020. godine u  12 sati u amfiteatru  A2 Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


Napomena


Zainteresovani mogu pratiti javnu odbranu prezentacije doktorske disertacije online uz prethodnu najavu na email adresu: a.mujcinovic@ppf.unsa.ba

 


Objavljeno: 24.12.2020