SAGLASNOST ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI I ODRŽAVANJE DOGAĐAJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

SAGLASNOST ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI I ODRŽAVANJE DOGAĐAJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU


Univerzitet u Sarajevu - n/r Rektor Prof.dr Rifat Škrijelj Obala Kulina bana 711 71000 Sarajevo

Predmet: Suglasnost za realizaciju aktivnosti i održavanje događaja na Univerzitetu u Sarajevu, odgovor Dostavlja se -


Poštovani,


Osnovom Vašeg zahtjeva Broj: 0101-500/22 od 14. 01.2022. godine, kojim informišete Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo o održavanju:


1.Parcijalnih i završnih ispita na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu;


2.Savjetovanja u organizaciji Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS pod nazivom "Budućnost obrazovanja: visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030" u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (25. 01. 2022.) i


3.Konferencije o dualnom obrazovanju u okviru ERASMUS+ DUALSCI projekta u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (27. 01. 2022.), obaviještavamo Vas o slijedećem:


Kako navodite da Univerzitet u Sarajevu i sve organizacione jedinice se obavezuju da će poštivati sve propisane naredbe i preporuke vezane za fizičku distancu i VPT pravilo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava održavanje najavljenih aktivnosti i događaja Univerziteta u Sarajevu uz obavezno prdržavanje distance 1,5 do 2 m i nošenja maski.


S poštovanjem,


MINISTAR

Prof. dr. Haris Vranić


PRILOG:

Suglasnost za realizaciju aktivnosti i održavanje događaja na Univerzitetu u Sarajevu

Objavljeno: 21.01.2022